Ratkaisukeskeinen kuvataideterapia (yksilötaideterapia)

Ratkaisukeskeistä kuvataideterapiaa voidaan myös kutsua hyvinvointitaiteeksi, joka on taiteellista ja osallistavaa toimintaa ja jonka tavoitteena on ihmisten elämänlaadun, henkisen vireyden ja terveyden edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen. Ratkaisukeskeisessä taideterapiassa työskentelyssä keskiössä ovat erilaiset ratkaisukeskeiset menetelmät ja luova ilmaisu. Ratkaisukeskeisessä taideterapiassa etsimme yhdessä luovin keinoin ja menetelmin uusia näkökulmia tilanteeseesi.

Taideterapiatyöskentelyä kuvataan usein prosessina tai sisäisenä matkana, johon liittyy oman itsen ja elämän tutkiminen uudesta näkökulmasta käsin. Taideterapiaprosessissa voit siten tutkia, etsiä ja löytää voimavarojasi, omaa luovuuttasi ja omia keinojasi ratkaista haasteellinen elämäntilanteesi. Voit saada erilaisilla menetelmillä ja keinoilla ymmärrystä ja oivalluksia tunteisiisi, ajatuksiisi ja elämäntilanteeseesi liittyen. Taideterapeuttinen työskentely voi parhaimmillaan antaa sinulle mahdollisuuden käsitellä omia kokemuksiasi esimerkiksi kuvien ja symbolien avulla maalaamalla, piirtämällä, valokuvaamalla, savea työstämällä tai millä tahansa muulla luovalla tavalla tahansa. Taideterapiassa ikään kuin tehdään näkymätöntä näkyväksi. Sinä olet oman elämäsi paras asiantuntija ja minä olen rinnallasi ihmisenä ihmiselle - kanssakulkijana ja tukijana matkallasi. Minun tehtävänäni on olla läsnä, kuunnella, tukea ja auttaa Sinua matkallasi. Työskentelyni perustuu kiireettömään, aitoon, empaattiseen, rehelliseen, inhimilliseen ja ystävälliseen vuorovaikutukseen kanssasi. Sinulla ei tarvitse olla taiteellista osaamista, aiempaa harrastuneisuutta tai koulutusta. Voit ja saat luoda vapaasti omalla tavallasi ja tyylilläsi. Sinulla on mahdollisuus saada sekä yksilö - että pienryhmäaikoja.

65€/ 60 min tai 79€/ 90min

Ensimmäinen käynti maksuton.
 
 


Ratkaisukeskeinen kuvataideterapia (ryhmätaideterapia)

Pitää sisällään samoja asioita kuin yksilöterapia. 

Ryhmätaideterapiassa hyödynnetään ryhmän vuorovaikutteista ja hyväksyvää ilmapiiriä - vertaistukea. 

60€/60 min 75€/90 min
Ryhmän koko max 5 hlöä. 

Ensimmäinen käynti maksuton.

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus (nepsyvalmennus) on tukimuoto, jolla pyritään vahvistamaan arjen sujuvuutta tilanteissa, joissa neuropsykiatriset oireet ja toiminnanohjauksen vaikeudet aiheuttavat haasteita toimintakyvylle. Neuropsykiatrisessa valmennuksessa tavoitteet ja aikataulu sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa ja menetelmät valitaan yksilöllisesti tavoitteen ja tarpeiden mukaisesti. Tavoitteet ovat konkreettisia ja liittyvät jokapäiväisen elämän haasteisiin, esimerkiksi arjenhallintaan, opiskeluun ja ihmissuhteisiin. Neuropsykiatrista valmennusta hyödynnetään asiakkaiden kanssa, joilla on esimerkiksi adhd, add, Asperger, autismi tai Touretten oireyhtymä. Nepsy-valmennuksen avulla pyritään saamaan pitävämpi ote omasta elämästä, sekä etsitään uusia keinoja ja tapoja arjen rutiineihin .Keskiössä on asiakkaan vahvuudet ja positiivinen kannustaminen. Työskentelyssä edetään ratkaisukeskeisesti asiakkaan omia tavoitteita kohden.

55€ / 60 min. 

Aistiohjaus

Ihminen muodostaa käsityksen itsestään ja ympäröivästä maailmasta aistitiedon varassa. Monet miellyttävät kokemukset, kuten hyvästä ruoasta nauttiminen, mieluisan musiikin kuunteleminen ja kauniin maiseman ihaileminen syntyvät aistien välityksellä. Saatamme pitää aistien välittämiä kokemuksia itsestään selvinä, mutta kaikille maailma ei näyttäydy samanlaisena. Aistinelinten puutteet ja keskushermoston toiminnan häiriöt aiheuttavat sen, että aistimuksia ei synny tai niiden kautta välittynyttä tietoa voi olla vaikea ymmärtää ja kokea merkitykselliseksi. Aistikokemukset saattavat lisäksi jäädä tavallista niukemmiksi tai yksipuolisiksi, jos ihminen ei pysty itse hakeutumaan sellaisiin tilanteisiin, joissa monipuolinen aistiminen olisi mahdollista.

Aistien yli- tai aliherkkyys voi myös haitata ihmisen kykyä toimia vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Aistimuksiin yliherkästi reagoivan ihmisen aivot rekisteröivät aistimukset liian voimakkaina. Hänen on myös vaikea erottaa olennaista aistiärsykettä epäolennaisesta. Vuorovaikutuksessa ihminen saattaa esimerkiksi kokea ystävällisen kosketuksen puristavana tuntemuksena ja kumppanin puheen epämiellyttävän vihlovana äänenä. Seurauksena voi olla fyysisen kosketuksen vältteleminen tai kontaktista vetäytyminen.

Aistimuksiin aliherkästi reagoiva ihminen ei puolestaan saa riittävästi tarvitsemaansa aistiärsytystä, vaan joutuu itse hakemaan tavallista voimakkaampia aistikokemuksia pitääkseen yllä aktiivisuuttaan ja sopivaa vireystilaa. Vuorovaikutuksessa tällainen ihminen saattaa esimerkiksi hakeutua niin läheiseen kontaktiin, että kumppani kokee sen häiritsevänä. 
Aistiohjauksessa käymme läpi kaikki viisi aistia erilaisten harjoitteiden muodossa. Aistiohjauksen ensimmäisellä kerralla aistiohjaaja tekee aistikaavakkeiden avulla asiakkaalle aistikartoituksen, jossa saamme lisää tietoa asiakkaan mahdollisista aistien yli-ja aliherkkyyksistä. Aistiohjaajalla on toiminnassa mukana myös aistilaatikot, jotka ovat siirrettävissä  eri yksiköihin aistiohjauksen muodossa.

42€ / 60 min tai 5x 60 min 195€

Aistien lumo-aistilaatikot

Suomen luontoon sijoittuvat aistilaatikot tuo viiden aistin koskettavan kokemuksen lähelle esim. henkilöitä, jotka eivät ehkä enää pääse syystä tai toisesta lähtemään konkreettisesti luontoon. Aistilaatikoiden avulla toteutetaan moniaistillinen tuokio tuomalla luonto tilaan, kesto n. 1,5 h. 

Kysy tarjousta yksikköönne!


LuoVi- voimauttava metsä 

LuoVi -interventiossa tavoitteena on vahvistaa luonnon hyvinvointivaikutuksia ja osallistujien psyykkistä itsesäätelyä luontoympäristöön liittyvien paikkakokemusten tunnistamisen ja jakamisen avulla.

Luonnosta virtaa ohjaajan vetämä voimauttava metsäterapia. Aloitamme LuoVi (luonnosta virtaa) menetelmän ensimmäisen, horisontti- vaiheen harjoitteiden avulla rauhallisessa ja turvallisessa metsäympäristössä. Harjoitteen päätteeksi hiljennymme metsätiipiillä ja käymme harjoituksesta nousevat tunteet ja tunnelmat läpi yhdessä.


LuoVi yksilö 60min/38€

LuoVi ryhmä 47€/hlö kesto 1.5h (max. 6 henkilöä)
5 kertaa 230€ 


LUMOUDU LUONNOSTA-luontovoimahetket

Vuodenaikojen mukaan suunnattua ja ohjattua toimintaa lähiluonnossa ja metsämaisemissa. Hetkissä hyödynnetään sovelletusti aistiohjaus- ja taideterapeuttisia menetelmiä, sekä puutarhaterapeuttista toimintaa. Hetkeen sisältyy halutessaan voimavalokuvat 3 kpl:ta voimauttavan valokuvauksen menetelmää soveltaen.

Hinta 48€ /hlö / n. 2h, max 4 hlöä (kysy tarjousta isommille ryhmille)

Kysy lisää!


Villasukkakävely

Tehdään aisteja hierova retki villasukin talvisessa metsässä. Talvisen metsäretken jälkeen kiitollisuusharjoitus ja eväät metsätiipiillä. Kesto n.1,5 h

Hinta 33€/hlö 

Sisältää makkaran/glögin/mehun sekä lainasukat.

Ajankohta joulukuu-maaliskuu 

Kysy Lisää


Täydenkuun alla

Aloitetaan klo 21.00 rauhallisen metsätiipiin luona lähimetsässä. Hiljennymme täydenkuun alle makoilemaan. Voit makoilla retkipatjoilla makuupussissa. Lopuksi kokoonnumme kiitollisuuden äärelle metsätiipiihin. Täydenkuun retkeen sisältyy makuupussin ja retkipatjan lainaus, sekä kuuma glögi/mehu/tee ja pieni suolainen.

Kesto 1,5h

Hinta 32€/hlö 

Ajankohta: lokakuu-marraskuu

Kysy lisää!


Lintubongaus ja kevääseen heräilevä luonto

Seurataan pelloille laskeutuvien muuttolintujen paluuta. Tehdään kävelyretki kevääseen heräilevässä metsässä ohjattujen aistiharjoitusten avulla. Hetkeen sisältyy kahvi/tee j kahvileipä metsätiipiillä. Kesto n. 2 tuntia

Hinta 30€ /hlö

Ajankohta: Maaliskuu-toukokuu

Kysy lisää!


Puutarhaterapiaa

Puutarhaterapeuttinen luontohetki, jossa nautitaan ohjatusti kaikilla aisteilla tuoksuvista ja värikkäistä kukista ja luonnosta. Maalataan pieni taideterapeuttinen työ intuitiivisellä otteella. Et tarvitse aiempaa kokemusta maalaamisesta. Hetken lopuksi saa itsestään voimavalokuvan. Kerralla max. 4 hlöä. Hetkeen sisältyy raikas koivumahlajuoma tai ruusumehu.

Hinta 32€/hlö

Ajankohta: huhtikuu-syyskuu

Kysy Lisää!

Lammastuokio 

Eläinavusteisiin menetelmiin perustuva lampaiden hoitoa, ruokintaa ja rapsuttelua sisältävä tuokio. Tehdään ohjattuja aistiharjoituksia lampaiden seassa ja lopuksi pieni taideterapeuttinen työ piirtäen tai maalaten metsälaavulla. Sisältää kahvin/teen ja pikkumakean. Kesto n. 2h.

Hinta 35€/hlö

 Ajankohta: kesäkuu-syyskuu

Kysy Lisää

                                                           LUmoVOIma-valmennusOletko tuntenut erillisyyden ja erilaisuuden kokemista elämäsi aikana? Onko sinun vaikea toimia sosiaalisissa tilanteissa, luoda ystävyyssuhteita, oletko erityisherkkä tai astiherkkyyksien kanssa kamppaileva? LUmoVOIma valmennuksesta voi olla hyötyä sinulle tai lapsellesi omien voimavarojen ja vahvuuksien löytymisen kautta. Erilaisten aistiharjoitusmenetelmien ja luovien menetelmien kautta etsimme juuri sinua tai lastasi kannattelevat vahvuudet, ja oman erityisen lumovoiman käyttöösi.

LUmoVOIma on luovuuden, luontomenetelmien ja voimavarapalveluiden kokonaisuus, jonka keskiössä on lapsi ja nuori/ aikuinen, tai tarvittaessa koko perhe. LUmoVOIma valmennus toteutetaan ratkaisukeskeisestä näkökulmasta käsin. LUmoVOIma palvelu räätälöidään yksilö tai perhekohtaisesti, sekä myös pariskunnille.

Palvelu koostuu 8x 1,5 tunnin paketista, johon sisältyy 60 min. maksuton alkukartoitus. Myös yksittäiset valmennuskerrat ovat mahdollisia.

Joskus perheessä yhteisen sävelen löytyminen tuottaa haasteita. Perheessä saattaa olla nepsyhaasteita niin lapsilla kuin aikuisillakin. Lumovoimapalvelu tarjoaa ratkaisukeskeskeistä nepsy- ja aistiohjausta perheiden arkeen, ja perheen omat vahvuudet ja luovuus tuodaan perheen kannattelevaksi voimavaraksi. Toimintamenetelminä käytämme kuvataideterapeuttisia menetelmiä, aistiohjausta erilaisten aistiharjoitusten kautta sekä luontoavusteista ratkaisukeskeistä neuropsykiatrista valmennusta sovellettuna jokaisen yksilön tai perheen omiin tarpeisiin.

Hinta 8x 1,5h 450€ ( sisältää maksuttoman alkukartoituksen) tai 40€/ 60 min.

Valmennus voidaan räätälöidä kotiin tai osittain myös kouluun (kilometrikorv. 0.25€/km)

 tai toteutettavaksi Lumolanden luonto-ja metsätilaympäristössä (Aholanmäentie 144, Liikkala)       

(hinta  sisältävää Alv:n 24%).

Ota rohkeasti yhteyttä!    lumolande@gmail.com

Palveluhinnat sisältävät ALV:n 24%. Palveluntuottajaa sitoo vaitiolovelvollisuus.
Palveluhinnat sisältävät ALV:n 24%. Palveluntuottajaa sitoo vaitiolovelvollisuus.

Asiakaspalautteet

"Olen löytänyt omia vahvuuksiani, mitä en aiemmin tiennyt minussa olevan"

"Tapasi työskennellä on lempeä ja voimaannuttava"

"Poika on iloisempi ja avoimempi, kuin ennen valmennusta"

"Lapsen aistihaasteet ovat selkeästi helpottaneet nepsyvalmennuksen myötä"

"Tunnen löytäneeni luonnosta itseni uudelleen"